1213/2006

Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Laki tullilain 23 b ja 24 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 29 päivänä joulukuuta 1994 annetun tullilain (1466/1994) 23 b §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1104/1998, ja

lisätään 23 b §:ään, sellaisena kuin se on viimeksi mainitussa laissa, uusi 2 momentti, jolloin muutettu 2 momentti sekä nykyinen 3 ja 4 momentti siirtyvät 3―5 momentiksi, ja 24 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 774/2003, uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

23 b §

Euroopan unionin tullitietojärjestelmän tullitutkintatietokantaan saa kuitenkin tallettaa vain tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen 12 b artiklassa tarkoitettuja henkilötietoja ja muita tietoja 1 momentissa tarkoitettujen rikosten tutkimiseksi ja syyteharkintaan saattamiseksi, jos epäiltävästä rikoksesta voi seurata vuosi vankeutta tai sitä ankarampi rangaistus.

Euroopan unionin tullitietojärjestelmästä saatuja henkilötietoja saa ilman tiedot tallettaneen valtion ennalta antamaa lupaa käyttää vain 1 momentissa tarkoitettuun tarkoitukseen. Tullitietojärjestelmän tullitutkintatietokannasta saatuja henkilötietoja saa ilman tiedot tallettaneen valtion ennalta antamaa lupaa käyttää kuitenkin vain 2 momentissa tarkoitettuun tarkoitukseen.


24 §

Euroopan unionin tullitietojärjestelmästä tiedot poistetaan noudattaen, mitä tietotekniikan käytöstä tullialalla tehdyn yleissopimuksen 12 artiklassa ja 12 e artiklassa määrätään.Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 213/2006
HaVM 25/2006
EV 195/2006

Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Valtiovarainministeri
Eero Heinäluoma

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.