1192/2006

Annettu Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2006

Verohallituksen päätös verovapaista matkakustannusten korvauksista vuonna 2007

Verohallitus on 30 päivänä joulukuuta 1992 annetun tuloverolain (1535/1992) 73 §:n ja 75 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin niistä 73 § on osaksi muutettuna laissa 896/2001, päättänyt:

1 §

Vuodelta 2007 toimitettavassa verotuksessa verosta vapaaksi katsottavien matkakustannusten korvausten perusteet ja määrät ovat jäljempänä tässä päätöksessä mainitut.

2 §

Matkakustannuksia ovat verovelvolliselle Suomessa tai ulkomailla tehdystä työmatkasta aiheutuneet kustannukset.

3 §

Työmatkalla tarkoitetaan matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työhön kuuluvien tehtävien suorittamiseksi erityiselle työntekemispaikalle varsinaisen työpaikan ulkopuolelle. Mikäli palkansaajalla työn luonteen vuoksi ei ole varsinaista työpaikkaa, työmatkana pidetään matkaa, jonka palkansaaja tilapäisesti tekee työn suorittamiseksi asunnoltaan erityiselle työntekemispaikalle.

Työmatkana ei pidetä palkansaajan asunnon ja varsinaisen työpaikan välistä matkaa eikä työkomennuksen kestäessä tehtyjä viikonloppu- ja muita vastaavia matkoja asunnon ja erityisen työntekemispaikan välillä.

Aloilla, joilla erityistä työntekemispaikkaa alalle tunnusomaisen työn lyhytaikaisuuden vuoksi joudutaan usein vaihtamaan, pidetään päivittäistä asunnon ja erityisen työntekemispaikan välistä matkaa vain 7, 8 ja 9 §:ssä tarkoitettuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana, jos palkansaajalla ei ole varsinaista työpaikkaa. Palkansaaja on kuitenkin oikeutettu myös 14 §:ssä tarkoitettuun ateriakorvaukseen, jos hänellä ei ole tilaisuutta varsinaiseen työnantajan järjestämään työpaikkaruokailuun erityisellä työntekemispaikalla tai sen välittömässä läheisyydessä.

4 §

Matkaa, jonka palkansaaja muutoin kuin 3 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla tekee työtehtäviensä hoitamiseksi toissijaiseen työpaikkaansa, pidetään vain 7, 8 ja 9 §:n mukaiseen matkustamiskustannusten korvaukseen ja 16 §:n mukaiseen majoittumiskorvaukseen oikeuttavana matkana. Toissijaisella työpaikalla tarkoitetaan sellaista työnantajan tai tämän kanssa samaan intressipiiriin kuuluvan yhteisön vakituista toimipaikkaa, joka sijaitsee toisella paikkakunnalla tai toisessa valtiossa kuin työntekijän ensisijaisena pidettävä varsinainen työpaikka.

Edellä 1 momentissa mainittuun matkustamiskustannusten korvaukseen oikeuttavana matkana ei pidetä toissijaisen työpaikan sijainnin vuoksi tarpeellisen erillisen majoittumispaikan ja toissijaisen työpaikan välistä matkaa.

5 §

Varsinaisella työpaikalla tarkoitetaan paikkaa, jossa palkansaaja vakituisesti työskentelee. Jos palkansaajalla työn liikkuvuuden vuoksi ei ole paikkaa, jossa hän vakituisesti työskentelee, pidetään varsinaisena työpaikkana paikkaa, josta hän hakee työmääräykset, säilyttää työssä käyttämiään asusteita, työvälineitä tai työaineita, tai muuta työn tekemisen kannalta vastaavaa paikkaa.

6 §

Matkavuorokaudella tarkoitetaan enintään 24 tunnin pituista ajanjaksoa, joka alkaa palkansaajan lähtiessä työmatkalle työpaikaltaan tai asunnoltaan. Matkavuorokausi päättyy palkansaajan palatessa työmatkalta työpaikalleen tai asunnolleen.

7 §

Työmatkasta suoritettavalla matkustamiskustannusten korvauksella tarkoitetaan korvausta matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista sekä muista niihin verrattavista välttämättömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista.

Matkustamiskustannusten korvauksena pidetään myös korvausta työvälineiden ja muiden sellaisten esineiden kuljetuksesta, joita palkansaajan on pidettävä mukanaan.

8 §

Palkansaajan muulla kuin omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavan matkustamiskustannusten korvauksen enimmäismäärä on liikenteenharjoittajan antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä, jonka palkansaaja osoittaa matkustamiskustannuksista suorittaneensa.

9 §

Palkansaajan omistamallaan tai hallitsemallaan kulkuneuvolla tekemästä työmatkasta suoritettavien matkustamiskustannusten korvausten enimmäismäärät ovat:

Kulkuneuvo Korvauksen enimmäismäärä
auto 43 senttiä kilometriltä, jota korotetaan
― 7 senttiä kilometriltä perävaunun kuljettamisesta autoon kiinnitettynä
― 11 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää asuntovaunun kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 21 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää taukotuvan tai vastaavan raskaan kuorman kuljettamista autoon kiinnitettynä
― 2 senttiä kilometriltä sellaisista autossa kuljetettavista koneista tai muista esineistä, joiden paino ylittää 80 kiloa tai joiden koko on suuri
― 2 senttiä kilometriltä, jos palkansaaja työhönsä kuuluvien tehtävien vuoksi kuljettaa autossa koiraa
― 8 senttiä kilometriltä silloin, kun työn suorittaminen edellyttää liikkumista autolla metsäautotiellä tai muulta liikenteeltä suljetulla tienrakennustyömaalla, kyseisten kilometrien osalta
moottorivene, enintään 50 hv 66 senttiä kilometriltä
moottorivene, yli 50 hv 98 senttiä kilometriltä
moottorikelkka 93 senttiä kilometriltä
moottoripyörä 29 senttiä kilometriltä
mopo 15 senttiä kilometriltä
muu kulkuneuvo 8 senttiä kilometriltä

Jos palkansaajan omistamassa tai hallitsemassa kulkuneuvossa matkustaa muita henkilöitä, joiden kuljetus on työnantajan asiana, korotetaan 1 momentissa tarkoitettujen korvausten enimmäismääriä 2 senttiä kilometriltä kutakin mukana seuraavaa henkilöä kohden.

Jos palkansaaja, jolla on Verohallituksen luontoisetujen laskentaperusteita koskevassa päätöksessä tarkoitettu auton käyttöetu, käyttää tällaista autoa työmatkan suorittamiseen ja maksaa itse tästä matkasta aiheutuvat polttoainekulut, hänelle korvattavien polttoainekulujen enimmäismäärä on 12 senttiä kilometriltä.

10 §

Päivärahalla tarkoitetaan korvausta kohtuullisesta ruokailu- ja muiden elinkustannusten lisäyksestä, joka palkansaajalle aiheutuu työmatkasta. Päivärahaan ei lueta matkustamisesta eikä majoittumisesta suoritettavaa korvausta.

11 §

Päivärahan suorittaminen edellyttää, että erityinen työntekemispaikka on yli 15 kilometrin etäisyydellä joko palkansaajan varsinaisesta työpaikasta tai asunnosta, riippuen siitä, kummasta matka on tehty. Erityisen työntekemispaikan on lisäksi oltava yli 5 kilometrin etäisyydellä sekä varsinaisesta työpaikasta että asunnosta.

12 §

Työmatkan kestoajasta riippuen päivärahan enimmäismäärät ovat:

Työmatkan kestoaika Päivärahan enimmäismäärä euro
yli 6 tuntia (osapäiväraha) 14,00
yli 10 tuntia (kokopäiväraha) 31,00
kun matkaan käytetty aika ylittää
viimeisen täyden matkavuorokauden
― vähintään 2 tunnilla 14,00
― yli 6 tunnilla 31,00

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena saa ilmaisen tai matkalipun hintaan sisältyneen ruoan, päivärahan enimmäismäärä on puolet 1 momentin mukaisista määristä. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan kokopäivärahan kysymyksessä ollen kahta ja osapäivärahan kysymyksessä ollen yhtä ilmaista ateriaa.

13 §

Ulkomailla tehdystä työmatkasta suoritettavien päivärahojen enimmäismäärät ovat:

Maa tai alue Päivärahan enimmäismäärä euro
Afganistan 48,00
Alankomaat 62,00
Alankomaiden Antillit 48,00
Albania 46,00
Algeria 56,00
Andorra 55,00
Angola 84,00
Antigua ja Barbuda 76,00
Arabiemiirikunnat 63,00
Argentiina 33,00
Armenia 59,00
Aruba 49,00
Australia 62,00
Azerbaidzan 52,00
Azorit 45,00
Bahama 61,00
Bahrain 56,00
Bangladesh 39,00
Barbados 55,00
Belgia 61,00
Belize 39,00
Benin 53,00
Bermuda 72,00
Bhutan 37,00
Bolivia 28,00
Bosnia-Hertsegovina 39,00
Botswana 42,00
Brasilia 49,00
Britannia 70,00
Lontoo ja Edinburg 75,00
Brunei 41,00
Bulgaria 50,00
Burkina Faso 34,00
Burundi 34,00
Chile 50,00
Cookinsaaret 61,00
Costa Rica 47,00
Djibouti 47,00
Dominica 44,00
Dominikaaninen tasavalta 53,00
Ecuador 38,00
Egypti 45,00
El Salvador 55,00
Eritrea 32,00
Espanja 62,00
Etelä-Afrikka 49,00
Etiopia 42,00
Fidzi 45,00
Filippiinit 45,00
Färsaaret 53,00
Gabon 56,00
Gambia 37,00
Georgia 41,00
Ghana 47,00
Grenada 57,00
Grönlanti 53,00
Guadeloupe 50,00
Guatemala 37,00
Guinea 34,00
Guinea-Bissau 36,00
Guyana 36,00
Haiti 41,00
Honduras 37,00
Indonesia 45,00
Intia 47,00
Irak 59,00
Iran 35,00
Irlanti 64,00
Islanti 78,00
Israel 63,00
Italia 63,00
Itä-Timor 39,00
Itävalta 60,00
Jamaika 46,00
Japani 82,00
Jemen 44,00
Jordania 67,00
Kambodzha 49,00
Kamerun 46,00
Kanada 63,00
Kanarian saaret 53,00
Kap Verde 33,00
Kazakstan 55,00
Kenia 50,00
Keski-Afrikan tasavalta 39,00
Kiina 62,00
Hongkong 72,00
Macao 66,00
Kirgisia 40,00
Kolumbia 45,00
Komorit 40,00
Kongo 47,00
Kongon demokraattinen tasavalta (ent. Zaire) 67,00
Korean kansantasavalta (Pohj.-Korea) 54,00
Korean tasavalta (Etelä-Korea) 74,00
Kosovo 45,00
Kreikka 62,00
Kroatia 55,00
Kuuba 52,00
Kuwait 63,00
Kypros 61,00
Laos 35,00
Latvia 50,00
Lesotho 42,00
Libanon 66,00
Liberia 35,00
Libya 53,00
Liechtenstein 69,00
Liettua 45,00
Luxemburg 63,00
Madagaskar 44,00
Madeira 50,00
Makedonia 43,00
Malawi 37,00
Malediivit 48,00
Malesia 44,00
Mali 46,00
Malta 58,00
Marokko 59,00
Marshallinsaaret 39,00
Martinique 51,00
Mauritania 47,00
Mauritius 48,00
Meksiko 58,00
Mikronesia 44,00
Moldova 36,00
Monaco 62,00
Mongolia 45,00
Montenegro 46,00
Mosambik 50,00
Myanmar (Burma) 48,00
Namibia 33,00
Neitsytsaaret (USA) 36,00
Nepal 32,00
Nicaragua 38,00
Niger 39,00
Nigeria 57,00
Norja 66,00
Norsunluurannikko 65,00
Oman 52,00
Pakistan 45,00
Palestiina 50,00
Panama 43,00
Papua-Uusi Guinea 42,00
Paraguay 30,00
Peru 44,00
Portugali 61,00
Puerto Rico 40,00
Puola 57,00
Qatar 57,00
Ranska 64,00
Romania 50,00
Ruanda 42,00
Ruotsi 63,00
Saint Kitts ja Nevis 59,00
Saint Lucia 71,00
Saint Vincent ja Grenadiinit 54,00
Saksa 64,00
Salomonsaaret 30,00
Sambia 48,00
Samoa 38,00
San Marino 48,00
Sao Tome ja Principe 49,00
Saudi-Arabia 57,00
Senegal 51,00
Serbia 48,00
Seychellit 63,00
Sierra Leone 42,00
Singapore 63,00
Slovakia 52,00
Slovenia 50,00
Somalia 33,00
Sri Lanka 36,00
Sudan 51,00
Surinam 30,00
Swazimaa 41,00
Sveitsi 62,00
Syyria 52,00
Tadzikistan 46,00
Taiwan 62,00
Tansania 39,00
Tanska 65,00
Thaimaa 58,00
Togo 47,00
Tonga 40,00
Trinidad ja Tobago 63,00
Tsad 46,00
Tshekki 54,00
Tunisia 52,00
Turkki 56,00
Istanbul 64,00
Turkmenia 57,00
Uganda 34,00
Ukraina 65,00
Unkari 60,00
Uruguay 30,00
Uusi-Seelanti 61,00
Uzbekistan 55,00
Valkovenäjä 52,00
Vanuatu 34,00
Venezuela 54,00
Venäjä 44,00
Moskova 72,00
Pietari 57,00
Vietnam 39,00
Viro 50,00
Yhdysvallat 63,00
New York, Los Angeles, Washington, San Francisco 70,00
Zimbabwe 58,00
Maa, jota ei ole erikseen mainittu 40,00

Päiväraha lasketaan matkavuorokausittain. Matkavuorokausi on 24 tuntia työmatkan alkamisesta tai edellisen matkavuorokauden päättymisestä.

Päivärahan enimmäismäärä määräytyy sen maan tai alueen mukaan, missä matkavuorokausi ulkomailla päättyy. Jos matkavuorokausi päättyy laivalla tai lentokoneessa, määräytyy päiväraha sen maan tai alueen mukaan, josta laiva tai lentokone on viimeksi lähtenyt tai jonne se Suomesta lähdettäessä ensiksi saapuu.

Suomeen palattaessa palkansaajalla on oikeus puoleen viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksetusta ulkomaanpäivärahasta, jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kahdella tunnilla.

Jos työmatkaan käytetty aika ylittää viimeisen ulkomaan alueella tai sieltä lähteneessä laivassa tai lentokoneessa päättyneen täyden matkavuorokauden yli kymmenellä tunnilla, palkansaajalla on oikeus viimeksi päättyneeltä matkavuorokaudelta maksettuun ulkomaanpäivärahaan. Kotimaahan paluun jälkeen alkaneelta matkavuorokaudelta tai sen osalta maksettavan päivärahan enimmäismäärä määräytyy 12 §:n mukaan.

Palkansaajalla on oikeus kysymyksessä olevaa maata varten vahvistettuun päivärahaan, jos ulkomaille tehty työmatka on kestänyt vähintään 10 tuntia. Mikäli työmatkaan käytetty kokonaisaika jää alle 10 tunnin, suoritetaan päiväraha kotimaan matkojen säännösten ja määrien mukaisesti.

Jos palkansaaja jonakin matkavuorokautena on saanut ilmaisen tai matkalipun taikka hotellihuoneen hintaan sisältyneen ruoan, päiväraha maksetaan 50 prosentilla alennettuna. Ilmaisella ruoalla tarkoitetaan ulkomaanpäivärahan kysymyksessä ollen kahta ilmaista ateriaa.

Kun työmatka tehdään Suomen alueen ulkopuolelle siten, että työ tehdään Suomessa olevan työnantajan lukuun poikkeuksellisissa olosuhteissa ja palkansaaja palaa yöksi Suomen alueelle eikä työmatkasta suoriteta 12 §:n mukaista päivärahaa, on työmatkasta suoritettavan korvauksen enimmäismäärä 1 momentista poiketen 16,00 euroa.

14 §

Ateriakorvauksen maksaminen edellyttää, että työmatkasta ei suoriteta päivärahaa ja että palkansaajalla ei työn vuoksi ole mahdollisuutta ruokailutauon aikana aterioida tavanomaisella ruokailupaikallaan. Ateriakorvauksen enimmäismäärä on 7,75 euroa.

Jos palkansaaja joutuu työmatkalla aterioimaan kaksi kertaa tavanomaisen ruokailupaikkansa ulkopuolella, eikä työmatkasta suoriteta päivärahaa, ateriakorvauksen enimmäismäärä on 15,50 euroa.

15 §

Työmatkasta päivärahan lisäksi suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen tai muun luotettavan selvityksen mukainen määrä.

16 §

Toissijaiselle työpaikalle tehdystä matkasta suoritettavan majoittumiskorvauksen enimmäismäärä on majoitusliikkeen antaman tositteen mukainen määrä tai muuhun luotettavaan selvitykseen perustuva kohtuullinen määrä.

17 §

Yömatkarahan suorittaminen edellyttää, että päivärahaan oikeuttavasta matkavuorokaudesta vähintään 4 tuntia on kello 21.00― 07.00 välisenä aikana ja että työnantaja ei järjestä palkansaajalle ilmaista majoitusta eikä suorita majoittumiskorvausta tai korvausta makuupaikasta. Yömatkarahan enimmäismäärä on 6,00 euroa.

18 §

Mitä edellä on määrätty matkakustannusten korvauksesta, sovelletaan merityötuloa saaville verovelvollisille maksettaviin laissa verovapaiksi säädettyihin korvauksiin.

19 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007. Tätä päätöstä sovelletaan työmatkaan tai sen osaan, joka tehdään vuonna 2007.

Helsingissä 4 päivänä joulukuuta 2006

Pääjohtaja
Jukka Tammi

Ylitarkastaja
Tomi Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.