1179/2006

Annettu Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2006

Lääkelaitoksen päätös lääkeluettelosta

Lääkelaitos on 10 päivänä huhtikuuta 1987 annetun lääkelain (395/87) 83 §:n nojalla päättänyt vahvistaa seuraavan lääkeluettelon:

1 §

Lääkkeitä ovat tämän päätöksen liitteessä 1 luetellut aineet.

Lääkkeiksi voidaan katsoa myös:

1) tämän päätöksen liitteessä 2 luetellut rohdokset

2) muut liitteen 1 aineisiin ja liitteen 2 rohdoksiin lääkkeellisessä mielessä rinnastettavat, lääkelain 3 §:n mukaisesti käytettävät aineet ja rohdokset; ja

3) erinäiset tavanomaisista lääkkeistä olomuodoltaan, koostumukseltaan, valmistustavaltaan tai vaikutusmekanismiltaan poikkeavat valmisteet tai aineet, joita sen mukaan kuin lääkelain 3 ja 5 §:ssä on säädetty, käytetään lääkkeinä. Tällaisia ovat muun muassa radioaktiiviset lääkevalmisteet, allergeenivalmisteet, rokotteet sekä lääkkeelliset kaasut.

2 §

Lääkkeiksi voidaan lisäksi luokitella vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet, joissa vuorokausiannokseen sisältyvän vitamiinin tai kivennäisaineen määrä ylittää tämän päätöksen liitteessä 3 olevan määrän, samoin kuin lapsille tarkoitetut vitamiini- tai kivennäisainevalmisteet.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Samalla lääkeluettelosta 2 päivänä joulukuuta 2003 annettu Lääkelaitoksen päätös (1024/2003) lakkaa olemasta voimassa.

Helsingissä 13 päivänä joulukuuta 2006

Ylijohtaja professori
Hannes Wahlroos

Yliproviisori
Tiina Kostiainen

Liitteet 1-3

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.