1178/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnasta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun työttömyysturvalain (1290/2002) 12 a luvun 6 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1089/2006:

1 §
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan henkilökunta

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa on toimistopäällikkö, esittelijöitä ja muuta henkilöstöä.

Toimistopäällikön nimittää sosiaali- ja terveysministeriö. Esittelijät ja muun henkilöstön nimittää työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta.

2 §
Henkilökunnan kelpoisuusvaatimukset

Kelpoisuusvaatimuksena työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan virkaan on:

1) toimistopäällikön virkaan tuomarinvirkaan oikeuttava tutkinto sekä perehtyneisyys sosiaalivakuutukseen ja hallinnollisiin tehtäviin; ja

2) esittelijän virkaan tuomarinvirkaan oikeuttava tutkinto.

3 §
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan kokoontuminen

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan jaosto kokoontuu jaoston puheenjohtajan kutsusta.

4 §
Asioiden käsitteleminen

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtivat esittelijät.

Asiat käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

Asiat päätetään työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan täysistunnossa, vahvennetussa jaostossa, hallintojaostossa ja jaoston kokouksessa esittelystä.

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan päätökset allekirjoittaa esittelijä.

5 §
Puheenjohtajan tehtävät

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja johtaa muutoksenhakulautakuntaa, vastaa sen toiminnasta sekä valvoo laintulkinnan yhdenmukaisuutta muutoksenhakulautakunnan ratkaisuissa.

6 §
Toimistopäällikön virkavapaus ja nimittäminen

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta myöntää toimistopäällikölle enintään vuoden pituisen virkavapauden sekä virkavapauden, jonka saamiseen virkamiehellä on lain tai virkaehtosopimuksen mukaan oikeus. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää toimistopäällikölle yli vuoden pituisen harkinnanvaraisen virkavapauden.

Toimistopäällikön nimittää yli vuoden pituiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen sosiaali- ja terveysministeriö ja enintään vuoden pituiseen määräaikaiseen virkasuhteeseen työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta.

7 §
Palkkiot

Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, jäsenet ja asiantuntijat saavat palkkiota sosiaali- ja terveysministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Hallitussihteeri
Kirsi Päivänsalo

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.