1177/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tolueenia ja triklooribentseeniä koskevista kielloista ja rajoituksista

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministeriön esittelystä, säädetään 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/1989) 43 §:n 1 momentin, sellaisena kuin se on laissa 57/1999, nojalla:

1 §

Tätä asetusta sovelletaan tolueenia ja triklooribentseeniä koskeviin kieltoihin ja rajoituksiin liitteen mukaisesti.

Asetusta ei kuitenkaan sovelleta tutkimustoimintaan, kehitystyöhön, analyysitarkoituksiin eikä vientiin Euroopan yhteisön ulkopuolelle.

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 2007.

Tämän asetuksen mukaisten vaatimusten vastaisia tuotteita ei saa luovuttaa markkinoille 15 päivän kesäkuuta 2007 jälkeen.

Tämän asetuksen mukaisten vaatimusten vastaisia tuotteita ei saa myydä eikä luovuttaa kuluttajille 15 päivän kesäkuuta 2007 jälkeen, ellei niitä ole luovutettu markkinoille ennen asetuksen voimaantuloa.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/59/EY, EUVL N:o L 309, 25.11.2005, s. 13―14

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Helena Korpinen

Liite

Tolueeni, CAS-n:o 108-88-3

Markkinoille saattaminen tai käyttö kielletty valmisteiden ainoana aineena tai ainesosana 0,1 massaprosentin tai sitä suurempina pitoisuuksina yleiseen myyntiin tarkoitetuissa liimoissa ja spraymaaleissa.

Triklooribentseeni, CAS-n:o 120-82-1

Markkinoille saattaminen tai käyttö kielletty valmisteiden ainoana aineena tai ainesosana 0,1 massaprosentin tai sitä suurempina pitoisuuksina kaikissa käyttötarkoituksissa lukuun ottamatta

― käyttöä välituotteena synteeseissä tai

― käyttöä prosessiliuottimena kloorausreaktioissa suljetuissa kemian sovelluksissa tai

― käyttöä 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobentseenin (TATB) valmistuksessa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.