1173/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tekijänoikeusasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

kumotaan 21 päivänä huhtikuuta 1995 annetun tekijänoikeusasetuksen (574/1995) 24 §:n 1 momentti ja 34 §, sekä

muutetaan 24 §:n edellä oleva väliotsikko sekä 25, 30―32, 36 ja 38 § seuraavasti:

Hyvitys teoksen kappaleiden valmistamisesta yksityiseen käyttöön
24 §

25 §

Tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettu maksu määrätään jokaiselta alkavalta minuutilta taikka täysiltä mega- tai gigatavuilta.

30 §

Tekijänoikeuslain 26 e §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisena ammattimaisena kappaleen valmistamisena pidetään toimintaa:

1) joka on pysyvää ja säännöllistä, jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa ja jossa kappale valmistetaan luovutettavaksi yleisölle; taikka

2) jossa kappaleen valmistaminen on toiminnan edellytys tai muutoin toiminnassa keskeistä ja kuuluu kappaleen valmistajan toimialaan.

Tekijänoikeuslain 26 e §:n 1 momentin 4 kohdan mukaisena ammattimaisena toimintana pidetään toimintaa, joka on pysyvää ja säännöllistä ja jota harjoitetaan ansiotarkoituksessa.

31 §

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun järjestön tulee antaa vuosittain tiliselvitys opetusministeriölle maksun hallintokustannuksista sekä maksun tuotosta ja sen käyttämisestä.

32 §

Maksun hallinnointitehtäviin kuuluvat maksun kerääminen maksuvelvollisilta, säädetyn maksuvelvollisuuden täyttämisen valvonta, maksuvarojen säilyttäminen tilitykseen asti, tekijänoikeuslain 26 e §:ssä tarkoitettujen maksupalautusten ja ostolupien myöntäminen, maksuvarojen tilittäminen tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetun käyttösuunnitelman mukaisesti sekä tämän asetuksen 31 §:ssä tarkoitetun tiliselvityksen tekeminen.

36 §

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitettuun järjestön hyväksymispäätökseen on sisällytettävä tieto 31―35 §:n säännösten sisällöstä.

38 §

Tekijänoikeuslain 26 b §:ssä tarkoitetusta käyttösuunnitelmasta tulee ilmetä:

1) missä suhteessa varat on käytettävä tekijänoikeuslain 26 a §:ssä tarkoitettuna suorana hyvityksenä teosten tekijöille ja välillisenä hyvityksenä tekijöille heidän yhteisiin tarkoituksiinsa;

2) hallintokustannukset;

3) yhteisöt, joille varoja suoritetaan; sekä

4) kunkin yhteisön osuus ja tarkoitukset, joihin varat käytetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela

Johtaja
Jukka Liedes

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.