1168/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Puolustusministeriön asetus asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahasta

Puolustusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/1950) 50 b §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 1169/1988:

1 §

Tämän asetuksen mukaista päivärahaa maksetaan niiltä täysiltä kalenterivuorokausilta, jotka luetaan asevelvollisuuslain (452/1950) mukaan palvelusajaksi. Palveluksen alkamis- ja päättymisvuorokaudelta maksetaan kuitenkin päivärahaa.

Päiväraha maksetaan vähintään kerran kuukaudessa.

2 §

Varusmiespalveluksessa olevalle asevelvolliselle ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavalle naiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 3,80 euroa. Päiväraha on 180 päivää ylittävältä ajalta 6,50 euroa ja 270 päivää ylittävältä ajalta 9,00 euroa.

3 §

Reservin kertausharjoitukseen ja ylimääräiseen palvelukseen kutsutulle ja vapaaehtoiseen harjoitukseen osallistuvalle reserviläiselle maksetaan päivärahaa kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä kalenterivuorokaudelta 3,80 euroa.

4 §

Varusmiespalveluksessa ja kertausharjoituksessa asevelvollisuuslain 3 a §:n 2 momentin mukaan toteutuvan ulkomaanpalveluksen ajalta tämän asetuksen 2 ja 3 §:n mukaista päivärahaa korotetaan 10 eurolla kultakin palvelusajaksi laskettavalta täydeltä ulkomaankoulutusvuorokaudelta.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tällä asetuksella kumotaan asevelvollisen ja vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen päivärahasta 5 päivänä joulukuuta 2001 annettu puolustusministeriön asetus (1200/2001) ja asevelvollisille ulkomailla annetun koulutuksen ajalta maksettavasta lisäpäivärahasta 27 päivänä huhtikuuta 1999 annettu puolustusministeriön määräys nro 91 (esittelyn nro 74/15/JÄ, KD nro 655/6731/ 99/JÄ).

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Puolustusministeri
Seppo Kääriäinen

Hallitusneuvos, henkilöstöjohtajana
Pasi Lankinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.