1157/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti,

muutetaan maaseudun kehittämishankkeisiin myönnettävän tuen kohdentamisesta 30 päivänä joulukuuta 2002 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (1289/2002) 28 §:n 1 momentin 2 kohta, ja

lisätään 31 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

28 §
Tuen enimmäismäärä

Tukea voidaan myöntää muu julkinen rahoitus mukaan luettuna enintään:


2) 100 prosenttia 10 §:ssä tarkoitettua toimintaa koskevista Itä-Suomen tavoite 1 -ohjelman alueella toteutettavan vesivarahankkeen, 2 luvussa tarkoitettua toimintaa koskevista valtioneuvoston asetuksen 53 §:ssä tarkoitetuista kehittämishankkeen ja 65 §:ssä tarkoitetun tutkimushankkeen hyväksyttävistä kustannuksista;


31 §
Voimaantulo

Tätä asetusta sovelletaan hakemuksiin, jotka ovat tulleet vireille viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006 lukuun ottamatta valtioneuvoston asetuksen 53 §:ssä tarkoitettuja kehittämishankkeita ja 65 §:ssä tarkoitettuja tutkimushankkeita.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2006.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Sirpa Karjalainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.