1156/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeriön asetus Suomenlinnan hoitokunnan suoritteiden maksullisuudesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n ja Suomenlinnan hoitokunnasta 23 päivänä joulukuuta 1988 annetun lain (1145/1988) 3 §:n nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen laissa 348/1994 ja jälkimmäinen laissa 1079/2001:

1 §

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja muita suoritteita, jotka Suomenlinnan hoitokunta hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat:

1) tilauspohjaiset konsultointi- ja asiantuntijapalvelut;

2) asuinhuoneistojen, toimitilojen, alueiden ja laitteiden luovuttaminen ulkopuoliseen käyttöön;

3) julkaisut ja muut myyntiin tarkoitetut painotuotteet;

4) valokopiot ja muut jäljennökset;

5) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Asuin- ja toimitiloista voidaan kuitenkin periä kulloinkin käyvän hintatason mukainen vuokra.

2 §

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Suomenlinnan hoitokunta ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

3 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela

Hallitusneuvos
Tuula Lybeck

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.