1152/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2006 maksettavasta perunantuotannon kansallisesta tuesta 19 päivänä tammikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (31/2006) 5 § seuraavasti:

5 §
Tuen suuruus

Perunantuotannon tukea myönnetään enintään 281 euroa hehtaarilta.

Tuki myönnetään 118 eurolla hehtaarilta korotettuna viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu viljelysopimus.

Korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista annetun lain (574/2002) 1 §:ssä tarkoitetulla tuotantoalueella lisätukea myönnetään 2 §:n kohdissa 2―6 tarkoitetulle tuotannolle enintään 61 euroa hehtaarilta tai viljelyalalta, jolla tuotetun perunan markkinoinnista viljelijällä on 6 §:ssä tarkoitettu viljelysopimus, enintään 87 euroa hehtaarilta.


Tämä asetus tulee voimaan 20 päivänä joulukuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.