1151/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan eräiden valtioneuvoston yleisistunnossaan tekemien, opetusministeriön hallinnonalaan kuuluvien päätösten maksullisuudesta ja maksujen suuruudesta 31 päivänä heinäkuuta 1995 annetun asetuksen (994/1995) 1 §, sellaisena kuin se on asetuksissa 872/2001 ja 1118/2002, seuraavasti:

1 §

Seuraavat valtioneuvoston yleisistunnossa tehtävät päätökset ovat valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista peritään kiinteä, omakustannusarvon mukainen maksu:

1) ammattikorkeakoululain (351/2003) 6 §:ssä tarkoitettu toimilupa ja toimiluvan muutos;

2) perusopetuslain (628/1998) 7 §:ssä tarkoitettu lupa opetuksen järjestämiseen;

3) sellaisen opetusministeriön viran ja sen toimialaan kuuluvan viraston viran kelpoisuusvaatimuksia koskeva erivapauspäätös, johon tasavallan presidentti tai valtioneuvoston yleisistunto nimittää.

Maksun suuruus on ammattikorkeakoulun toimiluvasta 2 275 euroa ja toimiluvan muutoksesta 1 735 euroa, opetuksen järjestämisluvasta 1 860 euroa ja erivapaushakemukseen annetusta päätöksestä 490 euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Sellaisen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun suoritteen maksun suuruus, jota koskeva asia on tullut vireille ennen tämän asetuksen voimaantuloa, määräytyy ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Ylitarkastaja
Matti Hietanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.