1150/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty on sisäasiainministeriön esittelystä,

muutetaan julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnasta 23 päivänä helmikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (145/2006) 1 § sekä 2 §:n 2 ja 3 momentti seuraavasti:

1 §
Neuvottelukunta ja sen tavoitteet

Julkisen hallinnon tietoyhteiskuntakehityksen edistämiseksi on ministeriöiden, Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Kuntaliiton pysyvänä yhteistyö- ja neuvotteluelimenä sisäasiainministeriön yhteydessä julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunta (Juhta).

2 §
Neuvottelukunnan kokoonpano

Neuvottelukunnassa on vähintään 10 ja enintään 20 jäsentä, joista jokaisella on henkilökohtainen varajäsen.

Neuvottelukunnan toimikaudeksi valtioneuvosto nimeää jäsenistä ja varajäsenistä puolet sisäasiainministeriön ehdottamista ja puolet Suomen Kuntaliiton ehdottamista henkilöistä. Neuvottelukunnassa tulee olla edustus ainakin sisäasiainministeriöstä, valtiovarainministeriöstä, sosiaali- ja terveysministeriöstä, opetusministeriöstä ja Kansaneläkelaitoksesta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 14 päivänä joulukuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Ylijohtaja
Silja Hiironniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.