1139/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ulosottomaksuista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan ulosottomaksuista 13 päivänä tammikuuta 1995 annetun asetuksen (35/1995) 6 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on asetuksessa 1072/2001, sekä

muutetaan 2 ja 3 a §, sellaisina kuin ne ovat 2 § mainitussa asetuksessa 1072/2001 ja 3 a § asetuksessa 779/2003, seuraavasti:

2 §
Taulukkomaksu

Rahasaamisen perimisestä velallisen on suoritettava taulukkomaksua kulloinkin perityn saamisen tai sen osan mukaan seuraavasti:

Saaminen tai sen osa euroa Taulukkomaksu euroa
enintään 14 2,50
yli 14 mutta enintään 27 5,00
yli 27 mutta enintään 67 7,00
yli 67 mutta enintään 165 11,50
yli 165 mutta enintään 335 25,00
yli 335 mutta enintään 670 51,00
yli 670 mutta enintään 1 680 76,00
yli 1 680 mutta enintään 8 400 118,00
yli 8 400 185,00

3 a §
Tilitysmaksu

Velkojan on suoritettava hänelle kulloinkin tilitettävästä rahamäärästä tilitysmaksuna 1,25 prosenttia, kuitenkin enintään 400 euroa tilityskerralta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallitussihteeri
Kari Liede

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.