1138/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Laki Bulgarian tasavallasta ja Romaniasta tuotavan tavaran arvonlisäverotuksesta eräissä tapauksissa

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Tavaraan, joka on tuotu Yhteisöön arvonlisäverolaissa (1501/1993) tarkoitetulla tavalla ja asetettu arvonlisäverolain 86 a §:n 3 momentissa tarkoitettuun menettelyyn ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tavaraa menettelyyn asetettaessa voimassa olleita säännöksiä sinä aikana, jona tavara edellä mainittujen säännösten perusteella on menettelyssä. Kun tavara otetaan edellä mainitusta menettelystä, sovelletaan, mitä arvonlisäverolaissa säädetään tavaran maahantuonnista. Edellytyksenä on, että tavara on ennen edellä mainittuun menettelyyn asettamista ollut vapaassa liikkeessä Bulgarian tasavallassa tai Romaniassa.

2 §

Tavaraan, joka on asetettu johonkin passitusmenettelyyn ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tavaraa menettelyyn asetettaessa voimassa olleita säännöksiä sinä aikana, jona tavara on edellä mainittujen säännösten perusteella passitusmenettelyssä. Kun menettely päättyy, sovelletaan arvonlisäverolain säännöksiä tavaran maahantuonnista. Edellytyksenä on, että tavara on ennen passitusmenettelyä ollut vapaassa liikkeessä Bulgarian tasavallassa tai Romaniassa ja että tavara on asetettu menettelyyn ennen tämän lain voimaantuloa asettamisvaltiossa elinkeinonharjoittajan toimesta tapahtuneen myynnin johdosta.

3 §

Mitä arvonlisäverolaissa säädetään tavaran maahantuonnista, sovelletaan tämän lain voimaantultua Suomessa tapahtuvaan tavaran käyttöön, jos:

1) tavara on myyty käyttäjälle ennen lain voimaantuloa Bulgarian tasavallassa tai Romaniassa;

2) myynti on lähtövaltiossa vapautettu tai voitu vapauttaa verosta ulkomaille myyntiä koskevien säännösten perusteella; ja

3) tavaraa ei ole maahantuotu ennen lain voimaantuloa.

4 §

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu maahantuonti tapahtuu Suomessa, jos mainituissa lainkohdissa tarkoitettu menettely päättyy Suomessa.

5 §

Tavaran maahantuonnista ei suoriteta veroa 1―3 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa, jos tavara kuljetetaan tai lähetetään Euroopan yhteisön alueen ulkopuolelle.

6 §

Tavaran maahantuonnista ei suoriteta veroa väliaikaisen maahantuonnin päättyessä, jos muu tavara kuin kuljetusväline lähetetään tai kuljetetaan takaisin viejälle siihen valtioon, josta tavara on väliaikaisesti maahantuotu.

7 §

Ennen tämän lain voimaantuloa täysin tuontitullitta väliaikaiseen maahantuontimenettelyyn Yhteisössä asetetun kuljetusvälineen maahantuonnista ei suoriteta veroa, jos:

1) kuljetusväline on hankittu Bulgarian tasavallassa tai Romaniassa taikka maahantuotu Bulgarian tasavaltaan tai Romaniaan verotusta koskevien yleisten säännösten mukaisesti eikä kuljetusvälineen vienti ole oikeuttanut verottomuuteen tai veron palauttamiseen;

2) kuljetusvälineen ensimmäinen käyttöönotto on tapahtunut ennen 1 päivää tammikuuta 1999; tai

3) kuljetusvälineen maahantuonnista suoritettavan veron määrä olisi vähäinen.

8 §

Tämä laki tulee voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 212/2006
VaVM 30/2006
EV 181/2006
Neuvoston direktiivi 2006/112/EY; EUVL N:o L 347, 11.12.2006, s. 1, (neuvoston direktiivi 2006/98/EY; EUVL -)

Helsingissä 8 päivänä joulukuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.