1136/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle maksettavasta korvauksesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 1 päivänä huhtikuuta 1999 holhoustoimen edunvalvontapalveluiden järjestämisestä annetun lain (443/1999) 6 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään holhoustoimessa tarvittavan edunvalvontapalvelun tuottajalle valtion varoista maksettavasta korvauksesta ja sen perusteesta.

2 §
Korvausten maksaminen

Maistraatti maksaa korvauksen edunvalvontapalvelun tuottajalle siten kuin tässä asetuksessa säädetään. Ahvenanmaan maakunnassa korvauksen maksaa lääninhallitus.

3 §
Korvaus vuonna 2007

Edunvalvontapalvelujen tuottajalle maksetaan korvauksena palvelujen tuottamisesta aiheutuneista nettokustannuksista enintään puolet, vähintään kuitenkin 70 euroa ja enintään 240 euroa edunvalvontaa kohti valtion talousarvioon tarkoitusta varten varatun määrärahan rajoissa. Nettokustannuksilla tarkoitetaan palvelun tuottajalle aiheutuneita vuoden 2006 tilinpäätöksen mukaisia kustannuksia päämiehiltä perityillä palkkioilla ja korvauksilla vähennettyinä.

Jos kunta tuottaa edunvalvontapalveluista vain osan, määräytyy korvaus kunnan ja muun palvelun tuottajan kesken edunvalvontojen lukumäärän mukaisessa suhteessa. Edunvalvontojen lukumääränä otetaan huomioon holhousasioiden rekisterin mukaan kunnalla ja muulla palveluntuottajalla 1.3.2007 olleet edunvalvonnat.

Korvaus maksetaan viimeistään syyskuussa 2007.

4 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2007 loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Alue- ja kuntaministeri
Hannes Manninen

Hallitusneuvos
Leena Lehtonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.