1133/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus asumistukiasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

muutetaan 12 päivänä marraskuuta 1993 annetun asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §, sellaisena kuin se on osaksi muutettuna asetuksissa 182/1995 ja 742/2001, seuraavasti:

1 §

Asumistuen saamisen edellytyksenä olevaan pysyvään kuukausitulojen määrään ei lueta:

1) kansaneläkelain (347/1956) mukaista hoitotukea ja lapsikorotusta,perhe-eläkelain (38/1969) tai työntekijän eläkelain (395/2006) 3 §:ssä mainitun lain mukaista lapseneläkettä;

2) rintamasotilaseläkelain (119/1977) mukaista rintamalisää ja ylimääräistä rintamalisää;

3) sotilasvammalain (404/1948) mukaisia korvauksia;

4) lapsen hoitotuesta annetun lain (444/1969) mukaista hoitotukea;

5) lapsen elatusapua, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai kirjallisen sopimuksen perusteella;

6) elatusturvalain (671/1998) mukaista elatustukea;

7) lapsilisälain (796/1992) mukaista lapsilisää;

8) vammaistukilain (124/1988) mukaista vammaistukea;

9) toimeentulotuesta annetun lain (1412/1997) mukaista toimeentulotukea;

10) julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain (1295/2002) mukaista ylläpitokorvausta tai muuta vastaavaa ylläpitokorvausta;

11) opintotukilain (65/1994) mukaista opintotukea.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tätä asetusta sovelletaan asetuksen voimaantulosta tai sen jälkeisestä ajankohdasta myönnettävään tai tarkistettavaan asumistukeen.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Asuntoneuvos
Raimo Kärkkäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.