1109/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Valtioneuvoston asetus liiketoimintakieltorekisteristä annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

kumotaan liiketoimintakieltorekisteristä 13 päivänä helmikuuta 1998 annetun asetuksen (121/1998) 6 § sekä

muutetaan 1 §, 2 §:n 2 momentti ja 4 § seuraavasti:

1 §

Sen lisäksi mitä liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) 21 §:n 1 momentissa säädetään, liiketoimintakieltorekisteriin on tuomioistuimen ilmoituksen perusteella merkittävä 2―5 §:ssä tarkoitetut tiedot.

2 §

Ilmoituksessa on mainittava:

1) ratkaisun antanut tuomioistuin, ratkaisun antamispäivä sekä ratkaisun muut tarpeelliset tunnistetiedot;

2) liiketoimintakiellosta annetun lain 21 §:n 1 momentissa mainitut seikat mukaan lukien tuomioistuimen mainitun lain 4 §:n 3 momentin nojalla määräämä poikkeus liiketoimintakiellon sisällöstä.

4 §

Rekisteriin on merkittävä myös tieto väliaikaisen liiketoimintakiellon raukeamisesta liiketoimintakiellosta annetun lain 11 §:n 2 momentin nojalla.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 7 päivänä joulukuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Lainsäädäntöneuvos
Liisa Lehtimäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.