1077/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeriön asetus Matkailun edistämiskeskuksen maksullisista suoritteista

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti.

1 §
Maksulliset liiketaloudelliset suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka matkailun edistämiskeskus hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat tilauksesta tai muusta toimeksiannosta tuotetut:

1) asiantuntija-, konsulttipalvelut ja suunnittelupalvelut;

2) julkaisut, tutkimukset, selvitykset ja kustannuspalvelut lukuun ottamatta tapauksia, jolloin suoritteet välittömästi tukevat matkailun edistämiskeskuksen maksutonta toimintaa;

3) tietopalvelut;

4) koulutus- ja seminaaritilaisuudet;

5) henkilöstön käyttö virkatehtäviin hallinnon ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- tai muissa asiantuntijatehtävissä lukuun ottamatta tapauksia, joissa se välittömästi tukee matkailun edistämiskeskuksen maksutonta toimintaa;

6) toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille; ja

7) muut matkailun edistämiskeskuksen toimialaan kuuluvat palvelut.

Lisäksi liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavia suoritteita ovat kampanjajulkaisujen ilmoitusmyynti sekä palvelut, joita matkailun edistämiskeskus tuottaa tilauksesta tai muusta toimeksiannosta yhteisrahoitteisten messujen ja kampanjoiden yhteydessä niihin osallistuville.

1 a §
Erinäiset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Matkailun edistämiskeskus ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.

2 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007 ja on voimassa vuoden 2009 loppuun.

Tätä asetusta sovelletaan voimaantulon jälkeen tilattuihin suoritteisiin.

Helsingissä 29 päivänä marraskuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Teollisuusneuvos
Matti Pietarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.