1048/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus alkuvuoden 2006 tulvavahinkokorvausten maksamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta 18 päivänä maaliskuuta 1983 annetun lain (284/1983) 5 §:n nojalla, sellaisena kuin se on laissa 92/1995:

1 §
Soveltamisala

Tämä asetus koskee poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen korvaamisesta annetun lain (284/1983), jäljempänä tulvalaki, perusteella korvattavien vahinkojen ja kustannusten määriä sekä vahinkojen ja kustannusten määristä korvattavia osuuksia siltä osin kuin on kyse rakennuksille tai rakennelmille, välttämättömälle kotitalousirtaimistolle, yksityisteille, ammatin harjoittamisessa valmistuneille tuotteille tai siinä tarvittavalle irtaimistolle alkuvuoden 2006 tulvista aiheutuneista vahingoista sekä tulvan aiheuttamien vahinkojen estämiseksi tai rajoittamiseksi tehdyistä toimenpiteistä aiheutuneista kustannuksista.

2 §
Korvausprosentti

Tämän asetuksen nojalla korvattavien kaikkien vahinkojen sekä kustannusten osalta korvausosuus on 80 prosenttia tulvalain korvausperusteiden mukaisista kustannuksista.

3 §
Korvausmäärärahat

Poikkeuksellisten tulvien aiheuttamien vahinkojen perusteella maksettaviin 1 §:ssä tarkoitettuihin korvauksiin käytetään momentilla 30.50.48 käytettävissä olevasta määrärahasta enintään liitteessä 1 mainitut kuntakohtaiset määrärahat.

4 §
Omasta työstä maksettava korvaus

Oman työn korvaamisessa käytetään 8,5 euron tuntikorvausta. Omaan työhön rinnastettavaan ulkopuolisen työvoiman käyttöön sovelletaan samoin 8,5 euron tuntikorvausta.

Traktorilla tai siihen verrattavalla koneella tehdyn työn korvaamisessa käytetään 25 euron tuntikorvausta ja kaivinkoneella tai siihen rinnastettavalla koneella tehdyn työn korvaamisessa 34 euron tuntikorvausta.

Korvausosuus on 2 §:ssä säädetyn mukainen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Esko Juvonen

Liite 1

KUNTAKOHTAISET TULVALAIN KORVAUSPERUSTEIDEN MUKAISET MÄÄRÄRAHAT

Kunta Määräraha (euroa)
Isokyrö (Kyrönjoen tulva) 300 000
Mustasaari (Kyrönjoen tulva) 5 500
Pello (Tornionjoen tulva). 55 000
Pudasjärvi (Iijoen tulva) 700

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.