1046/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta lihan kuljetusavustuksesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä, säädetään maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista 28 päivänä joulukuuta 2001 annetun lain (1559/2001) 7 §:n 1 momentin ja 15 §:n 3 momentin nojalla:

1 §
Soveltamisala

Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain (1559/2001) 6 §:ssä tarkoitettuna pohjoisena tukena voidaan kirjanpitovelvollisille lihan ostajille myöntää lihan kuljetusavustusta vuodelta 2006 siten kuin tässä asetuksessa säädetään.

Lihan kuljetusavustusta voidaan myöntää tuotantopaikalta teurastamoon tai pienteurastamoon tapahtuvista nautojen, sikojen, lampaiden, siipikarjan, hevosten ja vuohien kuljetuksista.

2 §
Lihan kuljetusavustus

Lihan kuljetusavustusta myönnetään Lapin läänin alueella tuotetusta lihasta liitteen 1 mukaisesti, kuitenkin yhteensä enintään 190 000 euroa.

Lihan kuljetusavustusta myönnetään elintarviketurvallisuusviraston hyväksymien teurastamoiden tai kunnan elintarvikevalvontaviranomaisen hyväksymien pienteurastamoiden punnituslipukkeiden tai -päiväkirjojen osoittamien ruhopainojen perusteella.

3 §
Lihan kuljetusavustuksen hakeminen

Lihan kuljetusavustusta haetaan maa- ja metsätalousministeriöltä viimeistään 31 päivänä tammikuuta 2007. Hakemus on tehtävä maa- ja metsätalousministeriön lomakkeella numero 510205.

4 §
Lihan kuljetusavustuksen maksaminen

Maa- ja metsätalousministeriö maksaa lihan kuljetusavustuksen saajan pankkitilille.

Jos avustuksen saajan tämän asetuksen perusteella ja muuten maksetun tai maksettavan kuljetusavustuksen yhteismäärä olisi suurempi kuin 2 §:ssä säädetty määrä, tässä asetuksessa säädettyä avustusta ei ylittävältä osalta makseta.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä joulukuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Liite 1

LIHAN KULJETUSAVUSTUS

Tukialueet euroa/tonni
C3-P2
Kemi, Keminmaa, Simo, Tervola ja Tornio 34,78
C3-P3
Kemijärvi, Pello, Ranua, Rovaniemi ja Ylitornio 34,78
C3-P4
Posio 60,96
C4-P4
Kolari, Pelkosenniemi, Salla ja Savukoski sekä Kittilä ja Sodankylä, lukuun ottamatta P5:een kuuluvia osia 60,96
C4-P5
Enontekiö, Inari, Muonio ja Utsjoki sekä Kittilästä ja Sodankylästä vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen (29/2006) liitteessä 1 tarkoitetut alueet 139,31

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.