1033/2006

Annettu Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus aina määräajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiovarainministeriön esittelystä,

muutetaan aina määräajaksi täytettävistä viroista 30 päivänä marraskuuta 1994 annetun asetuksen (1060/1994) 1 §:n 3 a kohta sellaisena kuin se on asetuksessa 789/2001, seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat täytetään määräajaksi, enintään kuitenkin viideksi vuodeksi kerrallaan:


3 a) puolustusvoimien määräaikainen reserviupseerin virka, määräaikainen erikoisupseerin virka ja määräaikainen aliupseerin virka;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2006

Toinen valtiovarainministeri
Ulla-Maj Wideroos

Työmarkkinalakimies
Marja Isomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.