1029/2006

Annettu Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus työtuomioistuimesta annetun asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministeriön esittelystä,

muutetaan työtuomioistuimesta 25 päivänä helmikuuta 1983 annetun asetuksen (201/1983) 3 ja 8 §, niistä 8 § sellaisena kuin se on asetuksessa 1223/1997, seuraavasti:

3 §

Työtuomioistuinneuvoksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä työtuomioistuimessa annetussa laissa on säädetty, omalta osaltaan huolehtia työtuomioistuimen lainkäytön joutuisuudesta ja laintulkinnan yhdenmukaisuudesta.

8 §

Presidentin ollessa estyneenä enintään kolmen kuukauden ajan hänen tehtäviään hoitaa työtuomioistuinneuvos. Tämänkin ollessa estyneenä tai presidentin ollessa kolmea kuukautta pitemmän ajan virasta vapaana samoin kuin presidentin viran ollessa avoinna tasavallan presidentti määrää viran hoitajan.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 2006

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Hallitusneuvos
Sami Sarvilinna

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.