1023/2006

Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan maidon tuotantotuen haku- ja maksatusmenettelystä 11 päivänä marraskuuta 2005 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (882/2005) 4 §:n 4 momentti, seuraavasti:

4 §
Maidon tuotantotuen maksaminen

Kuluttajille suoraan myydystä maidosta tukea maksetaan enintään tuen hakijalle vahvistettua suoramyyntiviitemäärää vastaavasta määrästä. Tuen maksaminen edellyttää, että tuottaja on toimittanut suoramyynti-ilmoituksen, lomake 230, edelliseltä tuotantojaksolta viimeistään kunkin vuoden 15 päivänä toukokuuta työvoima- ja elinkeinokeskukselle tai Ahvenanmaan lääninhallitukselle. Tuottaja voi halutessaan hakea tuen maksua myös tuotantojaksoa lyhyemmältä ajanjaksolta jo tuottamansa litramäärän perusteella palauttamalla ennakkoilmoituksen suoramyynnistä, lomake 512007, työvoima- ja elinkeinokeskukseen tai Ahvenanmaan lääninhallitukseen. Suoramyynti-ilmoitus on kuitenkin aina palautettava. Ennakkoilmoituksilla mahdollisesti ilmoitettu virheellinen tuotanto korjataan vastaamaan suoramyynti-ilmoituksen tietoja ja lopullinen tuki määräytyy korjattujen tietojen perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 29 päivänä marraskuuta 2006.

Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Maatalousneuvos
Olli-Pekka Peltomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.