1003/2006

Annettu Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta annetun valtioneuvoston asetuksen 13 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan vuodelta 2006 maksettavasta pohjoisesta tuesta 19 päivänä tammikuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (29/2006) 13 § seuraavasti:

13 §
Eläinyksikköä kohti maksettavat tuet

Eläinyksikköä kohti maksettavia kotieläintukia myönnetään tuen hakijan tai hänen perheenjäsenensä hallinnassa tuen määräytymisajankohtana olleiden kotieläinten lukumäärien perusteella. Tuen määräytymisajankohdalla tarkoitetaan laskentapäivää tai muuta tuen määräytymisajanjaksoa.

Eläinmäärä muunnetaan eläinyksiköiksi käyttäen liitteen 4 mukaisia kertoimia.

Tukea myönnetään eläinyksikköä kohti enintään seuraavan taulukon mukaisesti:

Tukialueet/tuki euroina
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja emolehmähiehot 296 296 372 447 447 632 632
Sonnit 417 425 501 577 577 762 762
Uuhet 399 407 483 948 1049 1234 1234
Kutut 326 334 351 565 606 638 738
Hevoset 390 390 420 390 390 420 420
Siat
Emakot ja karjut 293 253 296 296 296 296 296
Lihasiat ja nuoret
siitossiat 293 253 296 296 296 296 296
Kanat, mukaan lukien
emokanat 279 242 292 359 359 359 359
Lihasiipikarja
Broilerit ja
lihasiipikarjaemot 262 231 283 283 283 283 283
Muu lihasiipikarja 262 231 283 283 283 283 283
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo
Tukialueet/tukiyksikkökerroin
C1 C2 C2p C3 C3 C4 C4
*) P1,P2 P3,P4 P4 P5
Emolehmät ja
emolehmähiehot 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Sonnit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Uuhet 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,85 0,85
Kutut 1,00 1,00 1,00 0,80 0,80 0,85 0,85
Hevoset 0,73 0,73 0,63 0,73 0,73 0,63 0,63
Siat
Emakot ja karjut 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiat ja
nuoret siitossiat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Kanat, mukaan lukien
emokanat 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Lihasiipikarja
Broilerit ja lihasiipi-
karjaemot 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Muu lihasiipikarja 0,73 0,85 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
*) C2p = C2 pohjoinen ja saaristo

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä marraskuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 16 päivänä marraskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.