996/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan apteekkimaksusta 21 päivänä helmikuuta 1946 annetun lain (148/1946) 2 §, sellaisena kuin se on laissa 1166/2005, seuraavasti:

2 §

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

Apteekin liikevaihto € Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla € Maksuprosentti alarajan yli menevästä liikevaihdosta
719 076― 838 521 6
838 521―1 078 215 7 167 7
1 078 215―1 317 640 23 945 8
1 317 640―1 678 108 43 099 9
1 678 108―2 156 427 75 541 9,5
2 156 427―2 636 078 120 982 10
2 636 078―3 115 463 168 947 10,25
3 115 463―3 954 783 218 084 10,5
3 954 783―5 152 443 306 212 10,75
5 152 443― 434 961 11

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on viittä euroa pienempi, ei peritä.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2006 liikevaihdon perusteella.

HE 128/2006
StVM 17/2006
EV 104/2006

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.