995/2006

Annettu Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Laki sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain tarkoitus

Tässä laissa säädetään sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmien välttämättömistä edellytyksistä näiden järjestelmien Euroopan yhteisön laajuisen yhteentoimivuuden varmistamiseksi.

2 §
Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sähköisiin tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiin, jotka edellyttävät sähköteknisten laitteiden asentamista tai kiinnittämistä ajoneuvoihin.

Sähköisellä tienkäyttömaksulla tarkoitetaan maksun keräämistä automaattisesti. Järjestelmässä ajoneuvo tunnistetaan sähköisesti maksun keräämistä varten.

Tämä laki ei koske tienkäyttömaksujärjestelmiä, joissa tienkäyttömaksujen kerääminen ei tapahdu sähköisesti, eikä järjestelmiä, joissa ajoneuvoon ei asenneta erillistä järjestelmään kuuluvaa sähköteknistä laitetta. Tämä laki ei myöskään koske pieniä ja paikallisia tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiä.

3 §
Sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmiä koskevat tekniset vaatimukset

Sähköiset tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmät perustuvat yhteen tai yhdistelmään seuraavista tekniikoista:

1) satelliittipaikannus (GNSS);

2) GSM-GPRS-standardin mukainen matkaviestintä; sekä

3) 5,8 GHz:n mikroaaltotekniikka.

4 §
Eurooppalaisen sähköisten tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmän tunnusmerkit

Eurooppalainen sähköinen tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmä perustuu sähköisten tienkäyttömaksujärjestelmien yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/52/EY liitteessä lueteltuihin tekijöihin.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkemmat säännökset niistä 1 momentissa mainitun direktiivin liitteeseen perustuvista teknisistä tai menettelyllisistä vaatimuksista, jotka sähköisen tienkäyttömaksujen keräämisjärjestelmän tulee täyttää.

5 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

HE 109/2006
LiVM 17/2006
EV 135/2006

Helsingissä 17 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Antti Kalliomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.