988/2006

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Laki valtiontakuurahastosta annetun lain 5 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan valtiontakuurahastosta 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (444/1998) 5 §:n otsikko sekä 1 ja 2 momentti seuraavasti:

5 §
Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan erillistuloksen käsittely

Jos erityisrahoitusyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa ilmenee, että yhtiön 4 §:ssä tarkoitetun toiminnan erillistulos on muodostunut tappiolliseksi, tappio katetaan ensisijaisesti yhtiön taseessa olevasta valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 4 §:n 4 momentissa säädetystä vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastosta ja toissijaisesti, jos vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto ei riitä tappion kattamiseen, valtiontakuurahaston varoista. Valtiontakuurahaston johtokunta päättää tappion kattamiseksi tehtävästä maksusta (rahastomaksu) ennen yhtiön tilinpäätöksen vahvistamista. Valtiontakuurahaston johtokunta voi tehdä päätöksen rahastomaksusta jo tilikauden aikana yhtiön laatiman välitilinpäätöksen perusteella.

Jos erityisrahoitusyhtiön tilinpäätöstä laadittaessa ilmenee, että yhtiön 4 §:ssä tarkoitetun toiminnan erillistulos tilikaudelta on muodostunut voitolliseksi, voitto tai osa siitä voidaan ennen tilinpäätöksen vahvistamista siirtää valtiontakuurahastoon siltä osin kuin yhtiö on saanut 1 momentissa tarkoitettuja rahastomaksuja ja niitä on vielä takaisin maksamatta valtiontakuurahastoon (rahastopalautus). Rahastopalautuksesta päättää yhtiökokous valtiontakuurahaston johtokunnan esityksestä.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

HE 151/2006
TaVM 14/2006
EV 137/2006

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.