987/2006

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään valtion erityisrahoitusyhtiöstä 18 päivänä kesäkuuta 1998 annetun lain (443/1998) 4 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

4 §
Taloudelliset toimintaperiaatteet

Yhtiön taseessa on vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahasto sekä kotimaan toiminnan rahasto. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta kertyvät vuosittaiset voitot siirretään vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoon ja kotimaan toiminnasta kertyvät vuosittaiset voitot kotimaan toiminnan rahastoon. Vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan rahastoa voi käyttää vain valtiontakuurahastosta annetun lain 4 §:ssä tarkoitetusta vientitakuu- ja erityistakaustoiminnasta aiheutuvan tappion kattamiseen ja kotimaan toiminnan rahastoa voi käyttää vain kotimaan toiminnasta kertyneiden tappioiden kattamiseen. Rahastot kuuluvat taseessa vapaaseen omaan pääomaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Erityisrahoitusyhtiön ensimmäisessä soveltuvassa tämän lain voimaantulon jälkeen laadittavassa tilinpäätöksessä sidottuun omaan pääomaan kuuluva vararahasto alennetaan ja siinä olevat varat siirretään kokonaisuudessaan vapaaseen omaan pääomaan siten kuin osakeyhtiölaissa (624/2006) säädetään ja jaetaan 4 §:n 4 momentissa mainittujen rahastojen kesken. Jakosuhde rahastojen välillä määräytyy samassa suhteessa kuin vararahastoon on siirretty yhtiön toiminnan aikana kertyneet vientitakuu- ja erityistakaustoiminnan sekä kotimaan toiminnan voitot.

HE 151/2006
TaVM 14/2006
EV 137/2006

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.