982/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä 15 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (353/2003) 2 §, sellaisena kuin se on asetuksessa 424/2005, seuraavasti:

2 §
Kuuluminen yhteishakuun

Ammattikorkeakoulujen opiskelijat valitaan yhteishaun avulla lukuun ottamatta työvoimapoliittista aikuiskoulutusta ja Euroopan unionin rakennerahastoista rahoitettavaa koulutusta.

Ammattikorkeakoulu voi erityisistä syistä päättää tietyn aikuiskoulutuksen koulutusohjelman jättämisestä yhteishakujärjestelmän ulkopuolelle.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006. Sitä sovelletaan ensimmäisen kerran valittaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta 2007 alkavalle lukuvuodelle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.