981/2006

Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen 1 ja 3 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä,

muutetaan ammattikorkeakouluista 15 päivänä toukokuuta 2003 annetun valtioneuvoston asetuksen (352/2003) 3 §:n 2 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se asetuksessa 423/2005, ja

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §
Koulutustehtävä

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä määrättävä sijaintipaikka koskee ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa nuorten koulutuksena järjestettävää koulutusta ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta.

3 §
Ammattikorkeakoulussa suoritettavat tutkinnot

Ammattikorkeakoulututkintoja eri koulutusaloilla ovat:


5) tekniikan ja liikenteen alalla tekniikan ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike insinööri (AMK), Bachelor of Engineering, rakennusmestari (AMK), Bachelor of Construction Management tai laboratorioanalyytikko (AMK), Bachelor of Laboratory Services, sekä

merenkulun ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään koulutusohjelman mukaan tutkintonimike merikapteeni (AMK), Bachelor of Marine Technology;Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Vanhempi hallitussihteeri
Maiju Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.