970/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus linjaliikenteen sarjalipputaksoista

Liikenne- ja viestintäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/1991) 11 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 662/1994:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan linja-autolla harjoitettavaan linjaliikenteeseen koko valtakunnan alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta silloin, kun matkan pituus on enintään 100 km.

Tätä asetusta ei sovelleta liikenteeseen, jonka harjoittaminen perustuu lääninhallituksen tai kunnan kanssa tehtyyn ostosopimukseen.

2 §
Sarjaliput

Linjaliikenteessä on myytävä seuraavia sarjalippuja 25 prosentin alennuksella tämän asetuksen liitteen mukaisesta arvonlisäverollisesta perushinnasta:

1) lukuvuoden voimassa olevia ja vain koulumatkoihin kelpaavia älykortteja, joiden kokonaishinta määräytyy suoritettujen matkojen määrän perusteella sekä

2) lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain (48/1997) ja sen nojalla annetun asetuksen (425/2004) perusteella myytäviä sarjalippuja.

3 §
Lisämaksut ja -alennukset

Sen lisäksi, mitä 2 §:ssä säädetään, matkustajalta saadaan periä tarvittaessa lisämaksu pikavuorossa.

Pikavuoromaksusta on annettava 25 prosentin alennus, jos maksu on etukäteen lippua ostettaessa lisätty sarjalipun hintaan.

Koululaisliikenteessä alle 12-vuotiaille on myytävä sarjalippuja 50 prosentin alennuksella perushinnasta.

4 §
Tiedottaminen

Kunnille ja oppilaitoksille tulee etukäteen tiedottaa perittävistä maksuista ja lippujen kelpoisuusehdoista.

5 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2006.

Tällä asetuksella kumotaan linja-autoliikenteen sarjalipputaksoista 7 päivänä lokakuuta 2005 annettu liikenne- ja viestintäministeriön asetus (818/2005).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa ostetut sarjaliput on hyväksyttävä ilman hinnan korotusta ostohetkellä määräytyneen kelpoisuusajan mukaisesti.

Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2006

Liikenne- ja viestintäministeri
Susanna Huovinen

Osastopäällikkö, ylijohtaja
Harri Cavén

Liite

Matkan pituus enintään km Laskennallinen perushinta (yhdensuuntainen matka)
euro
6 2,3340
9 2,5357
12 2,8527
16 3,1604
20 3,6940
25 4,2978
30 4,9752
35 5,6216
40 6,2151
45 6,7807
50 7,3028
60 8,5738
70 9,7510
80 10,8703
90 11,9082
100 12,8715

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.