968/2006

Annettu Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä New Yorkissa 29 päivänä syyskuuta 2006 tehty yhteistyöpöytäkirja voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL), jonka eduskunta on hyväksynyt 27 päivänä lokakuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 3 päivänä marraskuuta 2006 ja jonka voimaantulosta on sovittu noottienvaihdolla 3 päivänä marraskuuta 2006, on voimassa 3 päivästä marraskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yhdistyneiden Kansakuntien ja Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien operaatioon Libanonissa (UNIFIL) tehdyn yhteistyöpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 3 päivänä marraskuuta 2006 annettu laki (936/2006) tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

3 §

Yhteistyöpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 89/2006)
(Pöytäkirjan liitteet D, E, G ovat nähtävinä ja saatavissa ulkoasiainministeriössä, joka myös antaa niistä tietoja suomeksi ja ruotsiksi.)

Helsingissä 10 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkoasiainministerin sijainen Pääministeri
Matti Vanhanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.