964/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen tupakointitilasta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

säädetään toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi 13 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (693/1976) 13 d §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 700/2006:

1 §
Tupakointitilan rakenne

Tupakointitilan tulee olla rakenteeltaan tiivis.

Tupakointitilan oven yläosan ja katon etäisyyden tulee olla vähintään 400 millimetriä.

Kulku tupakointitilaan tulee järjestää siten, että tupakansavu ei leviä tilan ulkopuolelle.

2 §
Ilmanvaihto

Tupakointitilassa tulee aina olla alipaine. Tupakointitilan tuloilma on johdettava ympäröivästä huonetilasta oven tai siirtoilman virtauslaitteen kautta.

Tupakointitilan poistoilmavirran tulee olla vähintään 30 kuutiodesimetriä sekunnissa lattian neliömetriä kohden, oviaukossa kuitenkin vähintään 180 kuutiodesimetriä sekunnissa oviaukon neliömetriä kohden. Siirtoilman virtauslaite tulee sijoittaa siten, että ilma poistuu tehokkaasti tupakointitilan kaikista osista.

Poistoilma on kanavoitava erilliskanavalla rakennuksen vesikaton yläpuolelle.

3 §
Valvonta

Tupakointitilaa tulee voida valvoa tilan ulkopuolelta.

Tupakointitila tai poistoilmakanava on varustettava kiinteällä mittalaitteella, josta tilan poistoilmavirta voidaan tarkastaa ulkopuolelta.

Tupakointitilan ilmanvaihto tulee tarkastaa säännöllisesti, ja havainnoista tulee pitää kirjaa.

4 §
Huolto

Tupakointitilan käyttöä ja huoltoa varten on laadittava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee käydä ilmi suunnitteluarvot, tarkastettavat ja huollettavat kohteet sekä niiden huoltoväli. Suunnitelma on liitettävä tupakointitilan omavalvontasuunnitelmaan ja kiinteistön käyttö- ja huolto-ohjeeseen.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Mitä 2 §:n 3 momentissa säädetään, ei sovelleta ravintolaan, joka on rakennettu ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Hallitussihteeri
Liisa Katajamäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.