946/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus Kiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ulkomaankauppa- ja kehitysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Pekingissä 15 päivänä marraskuuta 2004 Suomen tasavallan hallituksen ja Kiinan kansantasavallan hallituksen välillä tehty sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskeva sopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 1 päivänä maaliskuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 10 päivänä maaliskuuta 2006 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 16 päivänä lokakuuta 2006, on voimassa 15 päivästä marraskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja vastavuoroista suojaamista koskevan sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 10 päivänä maaliskuuta 2006 annettu laki (172/2006) tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä marraskuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 87/2006)

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Paula Lehtomäki

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.