919/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen voimaansaattamisesta ja sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan Presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty sosiaali- ja terveysministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Tallinnassa 11 päivänä marraskuuta 2005 Suomen ja Viron tasavallan välillä tehty sosiaaliturvasopimus, jonka eduskunta on hyväksynyt 24 päivänä helmikuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 19 päivänä toukokuuta 2006 ja jonka hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 13 päivänä syyskuuta 2006, on voimassa Suomen osalta kansainvälisesti 1 päivästä marraskuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 19 päivänä toukokuuta 2006 annettu laki (412/2006) tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

3 §

Sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

4 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 79/2006)

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Sosiaali- ja terveysministeri
Tuula Haatainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.