918/2006

Annettu Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Laki teknologian kehittämiskeskuksesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan teknologian kehittämiskeskuksesta 7 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (429/1993) nimike sekä 1 ja 2 §, sellaisina kuin niistä ovat 1 ja 2 § laissa 1168/1997, ja

lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:

Laki

Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskuksesta

1 §
Organisatorinen asema

Teknologia- ja innovaatiopolitiikkaa toteuttava Tekes ― teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus kuuluu kauppa- ja teollisuusministeriön hallinnonalaan.

2 §
Toiminnan tavoite

Kehittämiskeskuksen toiminnan tavoitteena on edistää teollisuuden ja palvelujen kehittymistä teknologian ja innovaatioiden keinoin. Toiminnan tulee uudistaa elinkeinoja, kasvattaa jalostusarvoa, tuottavuutta ja vientiä sekä luoda työllisyyttä ja hyvinvointia.

7 a §
Ulkomailla työskentelevän henkilöstön palvelussuhteen ehdot

Ulkomailla työskentelevän henkilöstön palkkauksesta, ulkomaanedustuksen korvauksista, työajasta, vuosilomasta ja virkavapaudesta on voimassa, mitä ulkomaanedustuksen osalta säädetään taikka mitä valtion virkaehtosopimuslain (664/1970) nojalla sovitaan.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2006.

HE 89/2006
TaVM 11/2006
EV 106/2006

Helsingissä 19 päivänä lokakuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.