886/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

Valtioneuvoston asetus tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista annetun valtioneuvoston asetuksen 4 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty maa- ja metsätalousministeriön esittelystä,

muutetaan tilatukijärjestelmän tukialueista, tuotantoon sidotuista tuista ja kesannoinnista 21 päivänä heinäkuuta 2005 annetun valtioneuvoston asetuksen (604/2005) 4 § seuraavasti:

4 §
Tuotantosidonnaiset tuet

Tilatukilaissa säädetyn lisäksi tilatukijärjestelmän perusteella myönnetään tilatukiasetuksen 64―68 artiklassa säädettynä tuotantoon sidottuna tukena:

1) tilatukiasetuksen 67 artiklassa sekä liitteessä VI tarkoitettu lammas- ja vuohipalkkio sekä sen lisäpalkkio kyseisen artiklan 1 kohdassa säädetyn enintään 50 prosentin enimmäismäärän mukaisesti, kuitenkin enintään 0,80 miljoonaa euroa; ja

2) tilatukiasetuksen 68 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii kohdassa sekä liitteessä VI tarkoitettu urospuolisten nautojen erityispalkkio kyseisessä kohdassa säädetyn enintään 75 prosentin enimmäismäärän mukaisesti vähennettynä tilatukiasetuksen 69 artiklan mukaiseen tukeen naudanlihasektorilla tarvittavalla määrällä, kuitenkin enintään 24,42 miljoonaa euroa.

Tuotantoon sidottuna tukena myönnetään 1 momentissa säädetyn lisäksi tilatukiasetuksen 70 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu asetuksen (EY) N:o 2358/71 3 artiklan ja tilatukiasetuksen liitteen XI mukainen tuki siltä osin kuin sitä maksetaan timotein siementuotannolle tilatukiasetuksen 99 artiklassa ja komission asetuksen III 10 luvussa säädetyllä tavalla, kuitenkin enintään 1,15 miljoonaa euroa.


Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä lokakuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 12 päivänä lokakuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Esa Hiiva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.