870/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan valtion mielisairaaloiden maksullisista suoritteista 28 päivänä marraskuuta 2001 annetun asetuksen (1132/2001) 1 §:n 5 ja 12 kohta ja

lisätään asetukseen uusi 1 a § seuraavasti:

1 §
Liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita, jotka valtion mielisairaalat hinnoittelevat liiketaloudellisin perustein, ovat seuraavat suoritteet:


5) EEG- ja EKG-tutkimus sekä muut hoitotoimenpiteet;


12) puutarhatuotteet ja -palvelut sekä muut työsuoritukset ja terapiatoiminnassa syntyneiden tuotteiden myynti.

1 a §
Erinäiset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kyseinen valtion mielisairaala ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lakimies
Janne Pitkävirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.