869/2006

Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2006

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista ja tutkittavalle suoritettavista korvauksista annetun asetuksen muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan ja ETENE:n lääketieteellisen tutkimuseettisen jaoston lausunnoista perittävistä maksuista ja tutkittavalle suoritettavista korvauksista 30 päivänä joulukuuta 2004 annettuun sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen (1396/2004) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Erinäiset suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää asianomainen sairaanhoitopiiri ja ETENE:n lääketieteellisen jaoston osalta sosiaali- ja terveysministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 9 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2006

Peruspalveluministeri
Liisa Hyssälä

Lakimies
Janne Pitkävirta

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.