861/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Tasavallan presidentin asetus kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan voimaansaattamisesta ja lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti, joka on tehty oikeusministerin esittelystä, säädetään:

1 §

Yhdistyneiden Kansakuntien kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen yleissopimuksen maitse, meritse ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien salakuljetuksen kieltämisestä New Yorkissa 15 päivänä marraskuuta 2000 tehty lisäpöytäkirja, jonka eduskunta on hyväksynyt 21 päivänä kesäkuuta 2006 ja jonka tasavallan presidentti on hyväksynyt 25 päivänä elokuuta 2006 ja jota koskeva hyväksymiskirja on talletettu Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin huostaan 7 päivänä syyskuuta 2006, on voimassa 7 päivästä lokakuuta 2006 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen maahanmuuttajien salakuljetusta koskevan lisäpöytäkirjan lainsäädän-nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 25 päivänä elokuuta 2006 annettu laki (746/2006) tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2006.

3 §

Suomi on antanut lisäpöytäkirjan hyväksymiskirjan tallettamisen yhteydessä seuraa-van lisäpöytäkirjan 8 artiklan 6 kappaleeseen liittyvän ilmoituksen:

Suomessa alusten käytön estämisestä meritse tapahtuvaan maahanmuuttajien salakuljetukseen vastaavia viranomaisia ovat rajavartiolaitos ja keskusrikospoliisi. Aluksen oikeutta käyttää rekisteritunnusta tai lippua koskevaan pyyntöön vastaamisesta huoleh-tiva viranomainen on merenkulkulaitos.

4 §

Lisäpöytäkirjan muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena voimassa.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 7 päivänä lokakuuta 2006.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 73/2006)

Helsingissä 29 päivänä syyskuuta 2006

Tasavallan Presidentti
TARJA HALONEN

Oikeusministeri
Leena Luhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.