858/2006

Annettu Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2006

Sisäasiainministeriön asetus sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annetun asetuksen muuttamisesta

Sisäasiainministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään 30 päivänä joulukuuta 2004 sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista annettuun asetukseen (1437/2004) uusi 2 a § seuraavasti:

2 a §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää sisäasiainministeriö ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2006

Sisäasiainministeri
Kari Rajamäki

Neuvotteleva virkamies
Pasi Bröijer

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.