787/2006

Annettu Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön ilmoitus eräistä maa- ja metsätalousministeriön asetuksista

Maa- ja metsätalousministeriö ilmoittaa Suomen säädöskokoelmasta 25 päivänä helmikuuta 2000 annetun lain (188/2000) 4 §:n nojalla:

Maa- ja metsätalousministeriö on antanut seuraavat asetukset:

Asetuksen nimike n:o antopäivä voimaantulopäivä
MMM:n asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta 37/EEO/2006 5.9.2006 1.10.2006
MMM:n asetus lihantarkastuksesta 38/EEO/2006 5.9.2006 1.10.2006
MMM:n asetus eräiden eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygieniasta annettujen maa- ja metsätalousministeriön asetusten ja päätösten kumoamisesta 39/EEO/2006 5.9.2006 1.10.2006

Edellä mainitut asetukset on julkaistu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöä koskevassa määräyskokoelmasssa. Asetukset ovat saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastosta, osoite Mariankatu 23, 00170 Helsinki, puhelin (09)160 01.

37/EEO/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 852/2004 (32004R0852); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 3
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (32004R0853); EYVL N:o L 226, 25.06.2004, s. 22
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1774/2002 (32002R1774); EYVL N:o L 273/1, 10.10.2002, s. 1
Neuvoston asetus (EY) N:o 2597/1997 (31997R2597); EYVL N:o L 351, 23.12.1997, s. 50
Neuvoston direktiivi 89/384 ETY (31989L0384); EYVL N:o L 181, 28.6.1989, s. 50
38/EEO/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004/EY (32004R0853); EUVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 22
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004/EY (32004R0854); EUVL N:o L 226, 25.6.2004, s. 83
39/EEO/2006
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2004/41/EY (32004L0041); EUVL N:o L 195, s. 12

Helsingissä 5 päivänä syyskuuta 2006

Osastopäällikkö
Matti Aho

Vanhempi hallitussihteeri
Ritva Ruuskanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.