784/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeriön asetus arkistolaitoksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä joulukuuta 2004 arkistolaitoksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen (1089/2004) 3 § seuraavasti:

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, joiden hinnoittelusta päätetään liiketaloudellisin perustein ovat:

1) muut kuin 2 momentissa tarkoitetut jäljenteet;

2) koulutus- ja konsulttipalvelut;

3) konservointipalvelut;

4) selvitykset, ellei niiden maksuista erikseen ole muuta säädetty tai määrätty;

5) toimitilojen käyttö;

6) arkistotilojen käyttö valtion viranomaisille, jos säilytettävä aineisto on 40 vuotta nuorempaa ja viranomainen jatkaa toimintaansa tai sen tehtävät siirtyvät toiselle viranomaiselle; sekä

7) muut tilauksesta tuotetut suoritteet.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää arkistolaitos ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.