783/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeriön asetus Suomen Akatemian suoritteista perittävistä maksuista

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/1992) 8 §:n, sellaisena kuin se on laissa 348/1994 ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21 päivänä toukokuuta 1999 annetun lain (621/1999) 34 §:n, sellaisena kuin se on laissa 495/2005, nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään Suomen Akatemian maksullisista suoritteista ja niiden maksuperusteista.

2 §
Maksulliset liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 1 momentissa tarkoitettuja suoritteita, jotka Suomen Akatemia hinnoittelee liiketaloudellisin perustein, ovat tilatut tutkimukset, selvitykset ja arvioinnit, muut tieteellistä asiantuntemusta vaativat asiantuntijapalvelutehtävät sekä hallinnolliset ja tekniset palvelutehtävät, joita akatemia suorittaa valtion ja kunnan viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille näiden pyynnöstä, sekä sellaisen tehtävän yhteydessä tuotettu tavara.

3 §
Kirjasto- ja tietopalvelut

Suomen Akatemian kirjasto- ja tietopalveluihin sovelletaan opetusministeriön päätöstä korkeakouluissa kirjasto- ja tietopalveluista perittävistä maksuista (82/1993).

4 §
Julkisuuslain perusteella annettavat suoritteet

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Suomen Akatemia ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2009.

Tällä asetuksella kumotaan 24 päivänä marraskuuta 1993 annettu opetusministeriön päätös Suomen Akatemian eräistä suoritteista perittävistä maksuista (1109/1993).

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.