782/2006

Annettu Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeriön asetus Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen 3 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 16 päivänä joulukuuta 2004 Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen suoritteiden maksuista annetun opetusministeriön asetuksen (1247/2004) 3 § seuraavasti:

3 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat suoritteet

Suoritteita, joiden hinnoista päätetään liiketaloudellisin perustein, ovat palvelut, joita tutkimuskeskus tuottaa valtion ja kuntien viranomaisille sekä muille yhteisöille ja yksityisille niiden pyynnöstä. Tällaisia palveluita ovat muun muassa:

1) koulutus, konsultointi ja tilaustutkimukset;

2) julkaisujen kieliasun ja nimien tarkistus;

3) muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut lausunnot ja selvitykset;

4) tiedonhaut ja muu tietopalvelu;

5) muut kuin 1 ja 2 §:ssä tarkoitetut kaukolainat;

6) muu kuin 2 momentissa tarkoitettu aineistojen luovuttaminen jäljenteenä; sekä

7) tilojen luovuttaminen ulkopuolisten käyttöön.

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää Kotimaisten kielten tutkimuslaitos ottaen huomioon, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 12 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Korkeakouluneuvos
Juhani Hakkarainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.