781/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä

muutetaan asukkaiden valinnasta arava- ja korkotukivuokra-asuntoihin 24 päivänä elokuuta 2006 annetun valtioneuvoston asetuksen (731/2006) 4 ja 5 § sekä

lisätään 7 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi seuraavasti:

4 §
Tulot ja niistä tehtävät vähennykset

Hakijaruokakunnan tuloja määriteltäessä otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien henkilöiden pysyvät tulot laskettuina kuukautta kohti (kuukausitulot). Tuloksi ei kuitenkaan lueta asumistukea eikä asumistukiasetuksen (949/1993) 1 §:ssä tarkoitettuja tuloja.

Hakijaruokakunnan kuukausituloista vähennetään:

1) 450 euroa jokaisesta ruokakuntaan kuuluvasta lapsesta, joka ei ole täyttänyt kahdeksaatoista vuotta sen kalenterivuoden loppuun mennessä, jona tässä asetuksessa tarkoitettua asukkaaksi valitsemista haetaan;

2) lapsen elatusapu, jota suoritetaan tuomioistuimen päätöksen tai asianmukaisen kirjallisen sopimuksen perusteella; ja

3) kaksi prosenttia ruokakunnan maksamattomien valtion takaamien opintolainojen määrästä.

Jos hakijaruokakuntaan kuuluu enemmän kuin yksi tulonsaaja, vähennetään kunkin muun kuin eniten ansaitsevan henkilön kuukausituloista 950 euroa. Hakijaruokakuntaan kuuluvan henkilön kuukausituloista vähennetään hänen vuorotyöstä saamansa palkanlisä enintään 250 euroon saakka.

5 §
Enimmäistulotaulukko

Asukkaaksi valitsemisen edellytyksenä on, että ruokakunnan kuukausitulot jäljempänä mainituissa kunnissa ja tapauksissa eivät sen jälkeen, kun niistä on tehty 4 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitetut vähennykset, ylitä seuraavasta taulukosta ilmeneviä enimmäismääriä:

Henkilöluku
1 2 3 4 5 6
3 100 3 900 4 000 4 100 4 250 4 400

Enimmäistuloja sovelletaan valittaessa asukkaita seuraavissa kunnissa sijaitseviin vuokra-asuntoihin:

1) pääkaupunkiseutu lähialueineen, johon kuuluu Espoo, Helsinki, Hyvinkää, Järvenpää, Kauniainen, Kerava, Kirkkonummi, Lohja, Mäntsälä, Nurmijärvi, Porvoo, Riihimäki, Sipoo, Tuusula, Vantaa ja Vihti;

2) Tampereen seutu, johon kuuluu Tampere, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti ja Ylöjärvi;

3) Turun seutu, johon kuuluu Turku, Askainen, Kaarina, Lemu, Lieto, Masku, Merimasku, Naantali, Paimio, Piikkiö, Raisio, Rusko, Sauvo, Vahto ja Velkua;

4) Jyväskylän seutu, johon kuuluu Jyväskylä, Jyväskylän mlk, Hankasalmi, Korpilahti, Laukaa, Muurame, Petäjävesi, Toivakka ja Uurainen;

5) Kuopion seutu, johon kuuluu Kuopio, Karttula, Maaninka, Siilinjärvi ja Vehmersalmi;

6) Oulun seutu, johon kuuluu Oulu, Hailuoto, Haukipudas, Kempele, Kiiminki, Muhos ja Oulunsalo.

Enimmäistuloja sovelletaan myös valittaessa asukkaita muualla kuin edellä mainituissa kunnissa sijaitsevaan vuokra-asuntoon, jos rakennus, jossa vuokra-asunto on, on otettu käyttöön 1 päivänä tammikuuta 2004 tai myöhemmin. Käyttöönoton ajankohta määräytyy maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 153 §:ssä tarkoitetun rakennuksen loppukatselmuksen mukaan.

Enimmäistuloja ei sovelleta valittaessa asukkaita muihin kuin 2 ja 3 momentissa tarkoitettuihin vuokra-asuntoihin.

7 §
Poikkeukset asukasvalintaperusteista

Arvioitaessa 3 §:n mukaista varallisuutta huomioon otettavasta varallisuudesta voidaan vähentää lähtöpaikkakunnalla sijaitsevan oman asunnon arvo, jos hakijaruokakunta muuttaa työpaikan takia toiselle paikkakunnalle eikä hakijaruokakunnan jäsenten ole tarkoituksenmukaista kulkea päivittäin työmatkaa paikkakuntien etäisyyden tai hankalien kulkuyhteyksien vuoksi.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2006

Ministeri
Hannes Manninen

Ylitarkastaja
Ulla-Maija Sirviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.