780/2006

Annettu Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2006

Valtioneuvoston asetus markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamisesta ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämisestä

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty kauppa- ja teollisuusministeriön esittelystä, säädetään kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta 30 päivänä tammikuuta 2004 annetun lain (75/2004) 40 §:n nojalla:

1 §

Markkinoille saatettaviin savukkeensytyttimiin sovelletaan Suomessa lapsiturvallisuusvaatimuksia ja kieltoja, joista määrätään jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyssä komission päätöksessä (2006/502/EY).

2 §

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä maaliskuuta 2007.

Savukkeensytyttimiä, jotka eivät täytä tämän asetuksen vaatimuksia, ei saa myydä eikä pitää kaupan 10 päivänä toukokuuta 2007 jälkeen.

Euroopan yhteisöjen komission päätös (2006/502/EY), EUVL N:o L 198, 20.7.2006, s. 0041-0045

Helsingissä 14 päivänä syyskuuta 2006

Kauppa- ja teollisuusministeri
Mauri Pekkarinen

Kaupallinen neuvos
Ilkka Cantell

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.