776/2006

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeriön asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti

lisätään suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista 16 päivänä maaliskuuta 2006 annettuun maa- ja metsätalousministeriön asetukseen (183/2006) uusi 9 a § seuraavasti:

9 a §
Velvoitekesannon käyttö rehuntuotantoon vuonna 2006

Vuonna 2006 velvoitekesantoa voidaan käyttää rehuntuotantoon 1 päivästä heinäkuuta lähtien. Velvoitekesannolta voidaan korjata rehua ja sitä voidaan käyttää laiduntamiseen. Velvoitekesannon käyttö laitumena ja tuotetun rehun luovuttaminen on tapahduttava vastikkeetta.


Tämä asetus tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 2006. Sitä sovelletaan kuitenkin 1 päivästä heinäkuuta 2006.

Ennen asetuksen voimaatuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 2006

Maa- ja metsätalousministeri
Juha Korkeaoja

Ylitarkastaja
Suvi Ruuska

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.