773/2006

Annettu Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Opetusministeriön asetus ortodoksisen kirkkokunnan kirkollishallituksen suoritteiden maksullisuudesta annetun opetusministeriön asetuksen 2 ja 3 §:n muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

kumotaan ortodoksisen kirkkokunnan suoritteiden maksullisuudesta 17 päivänä joulukuuta 2004 annetun opetusministeriön asetuksen (1135/2004) 2 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohta, sekä

muutetaan 3 § seuraavasti:

3 §
Muut maksulliset suoritteet

Maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja muita maksullisia suoritteita, jotka hinnoitellaan liiketaloudellisin perustein, ovat kirkollishallituksen asiakirjoista annettavat muut kuin 2 momentissa tarkoitetut jäljennökset.

Viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 34 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tiedon esille hakemisesta sekä saman lain 34 §:n 3 momentissa tarkoitettujen kopioiden ja tulosteiden antamisesta perittävistä maksuista päättää kirkollishallitus ottaen huomioon, mitä viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain 34 §:ssä säädetään.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä syyskuuta 2006.

Helsingissä 7 päivänä syyskuuta 2006

Kulttuuriministeri
Tanja Saarela

Ylitarkastaja
Matti Hietanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.