772/2006

Annettu Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2006

Opetusministeriön asetus opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen muuttamisesta

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti

muutetaan 26 päivänä helmikuuta 2002 annetun opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (167/2002) 4 §:n 2 momentin 1 kohta, 4 §:n 4 momentin 5 kohta, 5 §, 6 §:n 1 momentti, 14 §:n 4 momentin 5 kohta ja 15 §:n 1 momentti, näistä 4 §:n 4 momentin 5 kohta ja 14 §:n 4 momentin 5 kohta, sellaisina kuin ne ovat asetuksessa 1248/2003 seuraavasti:

4 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet

Otettaessa opiskelijoita ammatilliseen perustutkintoon johtavaan koulutukseen hakijalle annetaan pisteitä:

1) perus- tai lisäopetuksen oppimäärän, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen tai ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta.


Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen edellä mainituista tekijöistä koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:


5) seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto.

5 §
Perus- tai lisäopetuksen oppimäärän ja eräiden ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien koulutusten suorittaminen

Hakijalle, joka on saanut perusopetuksen päättötodistuksen hakeutumisvuonna tai suorittanut lisäopetuksen oppimäärän, vammaisten valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen, maahanmuuttajien ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavan koulutuksen, muuna kuin ammatillisena peruskoulutuksena järjestettävän kotitalousopetuksen tai ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen annetaan kolme valintapistettä.

6 §
Yleinen koulumenestys

Yleisestä koulumenestyksestä annetaan pisteitä seuraavien oppiaineiden aritmeettisen keskiarvon perusteella kahden desimaalin tarkkuudella: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, käsityö, kotitalous.


14 §
Opiskelijaksi ottamisen perusteet otettaessa opiskelijaksi lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneita

Hakijat asetetaan opiskelijaksi ottamisessa järjestykseen edellä mainituista valintaperusteista koostuvan yhteispistemäärän mukaisesti. Saman pistemäärän saaneet hakijat asetetaan järjestykseen seuraavien perusteiden mukaisesti:


5) seuraavien oppiaineiden aritmeettinen keskiarvo: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto ja terveystieto.

15 §
Yleisen koulumenestyksen huomioon ottaminen otettaessa opiskelijaksi lukion oppimäärän tai ylioppilastutkinnon suorittaneita

Lukion oppimääränsuorittaneelle annetaan yleisestä koulumenestyksestä pisteitä seuraavien oppiaineiden aritmeettisen keskiarvon perusteella kahden desimaalin tarkkuudella: äidinkieli ja kirjallisuus, toinen kotimainen kieli, vieraat kielet, uskonto tai elämänkatsomustieto, historia, yhteiskuntaoppi, matematiikka, fysiikka, kemia, biologia, maantieto, liikunta, terveystieto, musiikki, kuvataide, filosofia ja psykologia.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Tämän asetuksen mukaisia opiskelijaksi ottamisen perusteita sovelletaan ensimmäisen kerran otettaessa opiskelijoita heinäkuun 2007 jälkeen alkavaan koulutukseen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 29 päivänä elokuuta 2006

Opetusministeri
Antti Kalliomäki

Hallitusneuvos
Kaija Suorsa-Aarnio

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.